Nadwarciański Szlak Rowerowy

Nadwarciański Szlak Rowerowy

Nadwarciański Szlak Rowerowy jest jednym z najbardziej przyrodniczych szlaków Wielkopolski. Jego trasa prowadzi wzdłuż brzegów największej wielkopolskiej rzeki – Warty. Szlak ma w całości 372 km długości, ale umownie podzielony jest na dwie części: wschodnią (250 km) i zachodnią (122 km) i za początek ich obu można uznać Poznański Węzeł Rowerowy. 

Wschodnia część szlaku wiedzie z Poznania przez Mosinę, Rogaliński Park Krajobrazowy i rezerwat „Krajkowo”, chroniący starorzecza i nadwarciańskie łęgi. W Śremie i Nowym Mieście nad Wartą warto zobaczyć gotyckie kościoły (w Śremie także barokowy zespół klasztorny), a w Czeszewie kościółek drewniany i szachulcowy budynek dawnej karczmy. Szlak prowadzi przez Żerkowsko – Czeszewski oraz Nadwarciański Parki Krajobrazowe do Konina. Na trasie znajdują się także Koło z ruinami gotyckiego zamku, Chełmno z byłym hitlerowskim obozem koncentracyjnym i Uniejów z gotyckim kościołem i zamkiem – rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich. Metą jest Jeziorsko – największy w Polsce retencyjny zbiornik zaporowy.

Zachodni odcinek Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego wiedzie głównie lasami i wśród jezior. Biegnie z Poznania w kierunku Biedruska. Po drodze mija się rezerwat Śnieżycowy Jar w okolicach Murowanej Gośliny, Oborniki, Stobnicę i Obrzycko. Szlak wiedzie do Wronek i przez Wartosław, Chojno i Bucharzewo dociera do Sierakowa – serca Krainy 100 Jezior. Odcinek zachodni NSR kończy się w Międzychodzie. 

✔ Dystans: 372 km | część wschodnia – 250 km oraz część zachodnia – 120 km


✔ Nawierzchnia: mieszana (asfalt, dukty leśne, drogi gruntowe)


✔ Suma podjazdów: 3 655 m | część wschodnia: 2325 m oraz część zachodnia: 1330 m


✔ Suma zjazdów: 3 730 m | część wschodnia: 2380 m oraz część zachodnia: 1350 m


✔ Jaki rower: najbardziej optymalny rower to mtb oraz treking


✔ Trudność: szlak dla osób początkujących i średnio zaawansowanych


✔ Początek szlaku: Poznań


✔ Koniec szlaku: część wschodnia: Jeziorsko | część  zachodnia: Międzychód


✔ Strona szlaku: https://wielkopolska.travel/


✔ Znakowanie: Zobacz znakowanie szlaku (link)


Atrakcje na szlaku:

Poznań | Rogaliński Park Krajobrazowy | Rezerwat Krajkowo | Zespół poklasztorny Franciszkanów w Śremie | Gotycki kościół farny w Śremie | Kościół pw. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą | drewniany kościół w Czeszewie | Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy | Nadwarciański Park Krajobrazowy | Ruiny Zamku Królewskiego w Kole | Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie | Gotycki kościół kolegiacki Wniebowzięcia NMP w Uniejowie | Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie | Zbiornik Jeziorsko | Konin

Atrakcje na szlaku (część zachodnia):
Poznań | nadwarciańskie rozlewiska | Rezerwat Śnieżycowy Jar | Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie | Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie | Kraina Stu Jezior | Późnorenesansowy kościół NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie | Sierakowski Park Krajobrazowy | Puszcza Notecka

Odkryj Wielkopolskie Szlaki Rowerowe z KW

Dzięki nowym połączeniom Kolei Wielkopolskich łatwiej odkryjesz Wielkopolskę z perspektywy roweru.

Skip to content